\
www.kosewopan.pl

 Strona główna
 O nas
 Aktualności
 Turystyka i edukacja
 » Szkolenia i praktyki
 » Zwierzęta
 Hodowla
 » Jelenie
 » Daniele
 » Jelenie Sika Dybowskiego
 Sprzedaż
 » Zwierzęta
 Galeria
 Publikacje
 Dojazd i kontakt

Nasz adres:
Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN
w Kosewie Górnym
11-700 Mrągowo
NIP 525-000-85-83
Regon 000326322
tel./fax: +48 089 742 43 80


konto: BGK 89-1130-1017-0020-1467-9920-0003

kosewopan@kosewopan.pl


News:

2018-07-06 12:00:13

Uprzejmie informujemy, że nakład książki "Chów i hodowla fermowa jeleniowatych" został już wyczerpany.2015-12-11 13:10:07

Uprzejmie informujemy, że nakładem Wydawnictwa UWM w Olsztynie, ukazała się książka  "Chów i Hodowla Fermowa Jeleniowatych" pod red. P. Janiszewskiego. Można ją nabyć w sprzedaży wysyłkowej. Szczegóły w dziale AKTUALNOŚCI.2012-10-16 18:28:20

Uprzejmie informujemy, że wydaliśmy książkę p.t. "Polskie jeleniowate" z pięknymi zdjęciami autorstwa Andrzeja Stachurskiego. Można ją nabyć w sprzedaży wysyłkowej. Szczegóły w dziale -> AKTUALNOŚCI2007-08-27 00:00:00

uprzejmie informujemy, że  kontakt ze Stacją jest możliwy także przez tel kom. 609-137-540

   2004-2019 © Stacja IP PAN | projekt i wykonanie artneo.pl

Uzyskane w latach 1997-2012 wyniki prac badawczych w Stacji zostały przedstawione w licznych pracach oryginalnych i doniesieniach konferencyjnych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz zaprezentowanych na różnych konferencjach naukowych.

Wykaz prac poniżej:

Lista publikacji przygotowanych w oparciu o materiał zebrany na terenie Stacji Badawczej i Fermy Jeleniowatych w Kosewie Górnym oraz jej okolicach:

1. Bień J., Moskwa B., Bogdaszewski M., Cabaj W. 2010. Detection of species antibodies anti-Neospora caninum in the fallow deer (Dama dama). Research in Veterinary Sciences (doi:10.1016/j.rscv.2010.10.014., 92, (2012), 96-98 ).

2. Bień J., Moskwa B., Cabaj W. 2010. In vitro isolation and identyfication of the first Neospora caninum isolate from European bison (Bison bonasus bonasus L.) Veterinary Parasitology, 173, 200 -205.

3. Bogdaszewska Z. 2004. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. I. Określenie obecnego zasięgu wystepowania [ Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus. I. Defining current range]. Wiadomości Parazytologiczne, 50: 727-730.

4. Bogdaszewska Z. 2004. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. II. Sezonowy rytm aktywności dorosłych postaci. [ Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus. II. Seasonal acivity patterns of the adult]. Wiadomości Parazytologiczne, 50: 731-738.

5. Bogdaszewska Z. 2004. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. III. Wpływ temperatury i długości dnia na aktywność dorosłych głodnych kleszczy w warunkach laboratoryjnych. [Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus. III. The influence of temperature and day lenght on the activity of hungry adult ticks in laboratory conditions]. Wiadomości Parazytologiczne, 50: 739-745.

6. Bogdaszewska Z. 2005. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. IV. Wyniki badań nad określeniem specyficzności żywicielskiej. wystepowania [ Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus.IV. Host specifity]. Wiadomości Parazytologiczne, 51: 39-42.

7. Bogdaszewska Z. 2005. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. Cz. IV. Wyniki badań nad określeniem specyficzności żywicielskiej. [Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. IV. Host specificity]. Wiadomości Parazytologiczne 51, 39-42.
 

8. Bogdaszewska Z. 2008. European pond turtle Emys orbicuralis (Linnaeus, 1758) - occurence in north-eastern Poland (Warminsko-mazurski province). Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 8, 57 - 62.


9. Bogdaszewska Z., Karbowiak G., Siuda K., 2006. Występowanie i biologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w północno-wschodniej Polsce . W: Buczek A., Błaszak Cz., (ed.) Stawonogi: znaczenie epidemiologiczne [Arthropods: epidemiological importance] Koliber, Lublin, 75-79.

10. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2009. Neospora caninum u żubrów w Polsce - aktualny stan badań. European Bison Conservation Newsletter, 2, 102 - 111.

11. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2010. Neospora caninum u żubrów żyjących w Białowieży. European Bison Conservation Newsletter, 3, 63 -68.

12. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2008. Neospora caninum u żubrów - świadomość problemu. European Bison Conservation Newsletter, 1, 53 - 64.

13. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2008. Nicienie z rodzaju Trichinella u zwierząt rzeźnych i wolno żyjących w Polsce. Materiały konferencji naukowej: "Włośnica zwierząt - biologia, taksonomia i diagnostyka", Lublin, 20.06.2008 r., 13 -26. zzwwwzzzwwwzwierz.. .. cych w cycyccycycycycyccc

 14. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Szczygielska E. 2013. - Infrared thermal imaging in studies of wild animals. European Journal of Wildlife Research, 59, 17-23. 

14. Demiaszkiewicz A.W., Drożdż J. 1997. Występowanie larw nicieni z rodziny Protostrongylidae w ślimakach lądowych na fermie jeleniowatych w Kosewie. Wiadomości Parazytologiczne 43: 431-434.

15. Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J., Osińska B. 2008. Ustalenie zasięgu ognisk aswortiozy dzikich i domowych przeżuwaczy we wschodniej i południowej Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, 54, 217 - 119. 

16. Demiaszkiewicz A. W., Malczewski A., Lachowicz J. 1999. Próba odrobaczenia cieląt jeleni i danieli w hodowli fermowej preparatem Rintal Premix. Wiadomości Parazytologiczne, 45, 493-499.

17. Demiaszkiewicz A.W., Malczewski A., Lachowicz J. (2000a). Skuteczność preparatu Eprinex Pour-on w zwalczaniu pasożytów jeleni. Magazyn Weterynaryjny. 9, 84-86.

18. Demiaszkiewicz A.W., Malczewski A., Lachowicz J. (2000b). Skuteczność preparatu Ivomec Premix użytego wielokrotnie w hodowli fermowej jeleni. Życie Weterynaryjne. 75, 79-81.

19. Demiaszkiewicz A. W., Przybysz I. 2002. Diktiokauloza- zagrożeniem w fermowej hodowli jeleni. Magazyn Weterynaryjny 11, (7/8), 58-60.

20. Demiaszkiewicz A. W. 2003. Choroby pasożytnicze w fermowej hodowli jeleniowatych, ich profilaktyka i leczenie. Warsztaty szkoleniowe: Podstawy hodowli fermowej jeleniowatych. Stacja badawcza IP PAN w Kosewie Górnym, listopad 2003, 1-15.

21. Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 2003. Pasożyty i choroby pasożytnicze w fermowej hodowli jeleniowatych. Materiały Konferencji naukowo-szkoleniowej "Zwierzęta łowne, wolno żyjące i hodowlane - wymagania w hodowli, w skupie i przetwórstwie mięsa", Star - Dadaj, 14-15.05. 2003, 15-29.

22. Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J., Malczewski A. 2003. Skuteczność Vermitanu w zwalczaniu helmintoz jeleniowatych w hodowli fermowej. Magazyn Weterynaryjny, 12, 69-71.

23. Demiaszkiewicz A. W., Przybysz I. 2003. Seasonal dynamics of first stage larvae of Elaphostrongylus cervi output in faeces and infection of intermedial host of this parasite - terrestial snails. Proceedings International Conference and III Congress of Parasitological Society at RAS, Petrozavodsk, 6-12.10. 2003, 220-221

24. Demiaszkiewicz A. W., Dmuchowski B. 2004. Stacja Badawcza i Ferma Jeleniowatych Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN w Kosewie Górnym. Działalność Naukowa PAN, 18, 7-9.

25. Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A., Lachowicz J. 2009. Nicienie trawieńca i płuc występujące u jeleni w nadleśnictwie Strzałowo (Puszcza Piska). Sylwan, 153, 57 - 61.  

26. Dróżdż J. Bogdaszewska Z. 1997. Ognisko Dermacentor reticulatus podtrzymywane przez jeleni i daniele w hodowli fermowej (Kosewo, Polska). Wiadomości Parazytologiczne, 43: 207-212

27. Dróżdż, J., Malczewski, A., Demiaszkiewicz, A. W., Lachowicz, J. 1997. The helminthofauna of farmed deer (Cervidae) in Poland. Acta Parasitologica 42, 225-229.

28. Dróżdż J. 1998. A record of Spiculopteragia suppereri (Nematoda, Trichostrongylidae) in farmed Elaphurus davidianus (Cervidae) in Poland. Acta Parasitologica 43: 109-110.

29. Drożdż J., Malczewski A., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 1998. Odrobaczanie danieli Fenebesanem w hodowli fermowej. Wiadomości Parazytologiczne 44: 723-727.

30. Dróżdż, J., Malczewski, A., Demiaszkiewicz, A. W., Lachowicz, J. (1998) Domestic sheep and goat - hosts of deer gastrointestinal nematodes. Wiadomości Parazytologiczne 44, 448.

31. Gawor J. 2000. Occurrence of Strongylidae (Nematoda: Strongyloidea) in Polish horses "Tarpans" from Popielne Reserve. Wiadomości Parazytologiczne, 46: 87-92.

32. Goździk K., Cabaj W. 2008. Evidence of Neospora caninum antibodies in sera from farmed and free living deer in Poland. Wiadomości Parazytologiczne, 54, supl., 25.

33. Goździk K., Jakubek E.B., Björkman C., Bień J., Moskwa B., Cabaj W. 2010. Seroprevalence of Neospora caninum in free living and farmed red deer (Cervus elaphus) in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, 13, 117 - 120.

34. Hapunik J., Víchová B., Karbowiak G., Wita I., Bogdaszewski M., Peťko B. 2011. Wild and farm breeding cervids infections with Anaplasma phagocytophilum. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18, 41-45. 

34a. Janiszewski P.,  (red.) Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M., Bogdaszewski  P., Cilulko J., Nasiadka P., Steiner Ż. - Chów i hodowla fermowa jeleniowatych. Wydawnictwo UWM . Olsztyn    hhhhh hh  hg

35. Jeżewski W. 2004. Occurrence of Digenea (Trematoda) in two Viviparus species from lakes, rivers and a dam reservoir. Helminthologia, 41: 147-150.

36. Karbowiak G., Fricová J., Stanko M., Hapunik J., D. Varfalvyová. 2009. Blood parasites of mound-building Mouse, Mus spicilegus Ptenyi, 1882 (Mammalia, Rodentia). Wiadomości Parazytologiczne, 55 (4) 

37. Karbowiak G., Siński E., 1996. The finding of Babesia microti in bank vole Clethrionomys glareolus in the district of Mazury Lakes (Poland). Acta Parasitologica, 41 (1), 50-51.

38. Karbowiak G., Stanko M., Fricová J., Wita I., Hapunik J. 2009. Blood parasites of the striped field mouse Apodemus agrarius and their morphological characteristicks. Biologia 64/6, 1219 - 1224.

39. Karbowiak G., Stanko M., Rychlik L., Nowakowski W., Siuda K., 1999. The new data about zoonotic reservoir of Babesia microti in small mammals in Poland. Acta Parasitologica, 44 (2), 142-144.

40. Karbowiak G., Vichova V., Majlathova V., Hapunik J., Pet'ko B. 2009. Anaplasma phagocytophilum infection of red foxes (Vulpes vulpes). Annals of Agricultural and Enviromental Medicine, 16, 299 - 300. 

41. Karbowiak G., Wita I., 2000. Rola krwiopijnych stawonogów jako przenosicieli niepatogenicznych świdrowców z rodzaju Trypanosoma, grupy Stercoraria, w Europie. W: Buczek A., Błaszak Cz. (red.) Stawonogi pasożytnicze i alergogenne. Lublin, Wydawnictwo KGM, 151-169.

42. Karbowiak G., 2000. The role of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus as hosts of Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus in northern Poland. W: Kazimírová M., Labuda M., Nuttall P.A., Proceedings of the 3rd International Conference -Ticks and Tick - borne pathogens: Into the 21st century-. High Tatra Mountains, Slovakia, 30 August - 3 September 1999. Institute of Zoology SAS, Bratislava, 181-183.

43. Karbowiak G. Stanko M., Wita I., 2000. Mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) of small mammals in the Mazurian Lakeland, Poland. W: Ignatowicz S. (red.). -Akarologia Polska u progu nowego tysiąclecia.- Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 110-117.

44. Karbowiak G., Wita I., 2001. Parazytofauna krwi drobnych gryzoni leśnych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Działalność Naukowa. Wybrane Zagadnienia. 11 (5), 55-57.

45. Karbowiak G., Wita I., 2001. Zarażenie pchłami nornicy rudej Clethrionomys glareolus i myszy leśnej Apodemus flavicollis na Pojezierzu Mazurskim. W: Buczek A., Błaszak Cz., (red.) Stawonogi pasożyty i nosiciele. Lublin, Wydawnictwo KGM, 111-118.

46. Karbowiak G., Wita I., 2001. Ekologiczne aspekty zarażenia nornicy rudej Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) świdrowcem Trypanosoma (Herpetosoma) evotomys Hadwen, 1912. Wiadomości Parazytologiczne, 47 (4), 789-795.

47. Karbowiak G., Wita I., Czaplińska U., 2002. Świdrowce pasożytujące u ssaków w Europie oraz ich znaczenie weterynaryjne i epidemiologiczne. W: Pe-ko B., Juri- P., (red.), Klie--ami prená-ané infekčné choroby a iné zoonózy. Zborník z konferencie so zahraničnou účas-ou, Ko-ice 19.-20. Október 2001. Parazitologický ústav SAV, Ko-ice, 106-111.

48. Karbowiak G., Stanko M., Fričova J., Wita I., Czaplińska U., 2003. The communities of blood parasites in field-mouse Apodemus agrarius. Wiadomości Parazytologiczne, 49 (4), 407.

49. Karbowiak G., Wita I., 2004. Trypanosoma (Herpetosoma) grosi kosewiense subsp. n., the parasite of the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Melchior, 1834). Acta Protozoologica, 43 (2), 173-178.

50. Karbowiak G., 2004. Zoonotic reservoir of Babesia microti in Poland. Polish Journal of Microbiology, 53, Suppl., 61-65.

51. Kędra A.H., Sikora B.: Występowanie pasożytniczych Metazoa leszcza (Abramis brama) w zbiornikach naturalnych i sztucznych w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne 2003 T.49 nr 1 s.21-29.

52. Korzekwa A. Szczepańska A., Bogdaszewski M., Nadolski P., Małż P., Giżejewski Z. 2015 Production of prostaglandins in placentae and corpus luteum in pregant hinds of red deer (Cervus elaphus) . Theriogenology

52. Kuligowska I., Demiaszkiewicz A. 2009. Ustalanie drogi wnikania larw I stadium Elaphostrongylus  cervi (Nematoda, Protostrongylidae) do żywiciela pośredniego i ich rozwój  do stadium inwazyjnego. Wiadomości Parazytologiczne, 55, 223-225.

53. Kuligowska I. 2009. Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elafostrongylozy. Wiadomości Parazytologiczne, 55, 67 - 68.

54. Malczewski A., Dróżdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J., Dmuchowski B. 1998. Skuteczność preparatu Ivomec Premix w zwalczaniu robaczyc jeleni i danieli w hodowli fermowej. Medycyna Weterynaryjna, 54, 46-48.

55. Moskwa B., Bień J. 2008. Test ELISA w diagnostyce włośni świń i dzików. Materiały konferencji naukowej: "Włośnica zwierząt - biologia, taksonomia i diagnostyka", Lublin, 20.06.2008r., 35 - 48.

56. Moskwa B., Cabaj W. 2009. Neospora caninum: problem dla hodowców. Prace i Materiały Zootechniczne, 67, 159 - 166.

57. Moskwa B., Cabaj W. 2009. Neosporoza i jej konsekwencje dla hodowli bydła. Przegląd hodowlany, 6, 6 - 9.

58. Moskwa B., Goździk K., Bień J., Cabaj W. 2011. Neospora caninum – czynniki stałego zagrożenia dla hodowli bydła. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rozród Bydła. Pasożyty a zdrowie i rozród bydła. Polanica Zdrój 16-18 czerwca 2011, 26-30. 

59.Moskwa B., Goździk K., Bień J., Bogdaszewski M., Cabaj W., - Molecular identification of Trichinella britovi in martens (Martes martes) and badgers (Meles meles) ; new host records in Poland - Acta Parasitologica 57 (4) ' 402, 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    60. Ovcharenko M.O., Wita I. 2003. Ultrastructural study of Microsporidium kosewiense sp.n. (Microspora, Thelohaniidae) - a microsporidian parasite of Psectrotanipus larvae (Diptera, Chironomidae). - Vestnik Zoologii, 37, no 6: 39-48.

61. Praca zbiorowa pod redakcją T. i B. Dmuchowscy. 2003. Podstawy hodowli fermowej jeleniowatych - warsztaty szkoleniowe. Wydawca: Stacja Badawcza IPPAN w Kosewie Górnym, listopad 2003, 1-120.

62. Przybysz I., Demiaszkiewicz A. W. 2004. Sezonowa dynamika wydalania larw nicieni płucnych jeleni w fermie w Kosewie. Wiadomości Parazytologiczne, 50 (suplement), 101.

63. Siuda K. Zięba P. Bogdaszewska Z. Stańczak J. Sebesta R. 1997 Review of data of the distribution of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) (Acari: Ixodida: Ixodidae) in Poland. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe, Ochrona Środowiska: 2


Doniesienia konferencyjne (chronologicznie):

1. Ovcharenko N.A., Wita I. 1997. Ekologo-parazitologicheskaja kharakteristika vodoemov biologivheskoj stancii Kosevo Gurne. W: Drugij Zjizd Gihdroekologihchnogo Tovaristva Ukrajini. Kijiv 1997. T. 1 s. 81

2. Bogdaszewska Z. 1998. Distribution of Dermacentor reticulatus (Fabricius , 1794) (Acari; Ixodida: Ixodidae) in Masuria focus (Olsztyn Voivodship) - Abstracts : 18th Congress of the Polish Parasitological Society, Olsztyn 09-11.09.1998. Wiadomości Parazytologiczne, 44: 374.

3. Gawor J. 1998. Gastro-intestinal parasites of tarpans from Popielno Reserve. Wiadomości Parazytologiczne, 44: 453

4. Karbowiak G., Wita I. 1998. The occurrence of Herpetosoma trypanosomes in some part of Poland. 18. Parasitologische Tagung Abstracts, Dresden,24. Bis 28. März 1998, p 64.

5. Karbowiak G., Wita I., Rychlik L., Gadomska K. 1998. The morphology of Herpetosoma trypanosomes in small rodents in Poland. 18th Congress of the Polish Parasitological Society. Wiadomości Parazytologiczne, 44 (3), 467.

6. Wita I., Kingston N., Karbowiak G., Czaplińska U. 1998. The occurrence of Megatrypanum trypanosomes in wild ruminants in Poland. 18th Congress of the Polish Parasitological Society. Wiadomości Parazytologiczne, 44 (3), 492.

7. Karbowiak G., Dróżdż J., Wita I. 2000. The occurrence of Neoparasitilenchus megabothridis Laumond & Beaucournu, 1978 (Tylenchida: Allantonematidae) in Megabothris turbidus in Poland. VIII European Multicolloqium of Parasitology, Poznań, 10-14.09.2000.

8. Karbowiak G., Wita I. 2001. Zarażenie pchłami nornicy rudej Clethrionomys glareolus i myszy leśnej Apodemus flavicollis na Pojezierzu Mazurskim. Materiały III Międzynarodowego Sympozjum -Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne-. Kazimierz Dolny, 13-16 maj 2001, 54-55.

9. Wita I., Karbowiak G., Czaplińska U. 2001. The Megatrypanum trypanosomes from Cervidae in Poland. 18th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 26-30 August 2001, Stresa, Italy.

10. Karbowiak G., Wita I. 2001. Trypanozómy parazitujúce v Európe na cicavcoch a ich veterinárny význam. W: Klie--ami prená-ané infekčné choroby a iné zoonózy. Program a zborník abstraktov. Ko-ice, 19-20.10.2001, p.34-35.

11. Wita I., Karbowiak G., Czaplińska U. 2002. A review of Trypanosoma infections in wild ruminants in Poland. 5 slovenské a české parazitologické dni. Stará Lesná, Vysoké Tatry, 28-31.05, p.47.

12. Karbowiak G., Wita I., Czaplińska U. 2002. Świdrowce pasożytujące u ssaków w Europie oraz ich znaczenie weterynaryjne i epidemiologiczne. W: Pe-ko B., Juri- P., (red.), Klie--ami prená-ané infekčné choroby a iné zoonózy. Zborník z konferencie so zahraničnou účas-ou, Ko-ice 19.-20. Október 2001. Parazitologický ústav SAV, Ko-ice, 106-111.

13. Wita I., Ovcharenko M., Karbowiak G., Czaplińska U. 2002. Mikrosporydia w bentosie małych zbiorników wodnych zanieczyszczonych substancjami organicznymi i promieniotwórczymi. X Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Ciążeń, 8-10 maja 2003. W: Idee Ekologiczne, 15, Ser. Szkice 8: 92-93.

14. Karbowiak G., Stanko M., Fričova J., Wita I., Czaplińska U. 2003. Zespoły pasożytów krwi u myszy polnej Apodemus agrarius. XV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna. Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wrocław-Karpacz, 3-5.09.2003; 37-38.

15. Młocicki D., Gorniak A. 2003. Zależności między różnorodnością gatunkową letniego zooplanktonu skorupiakowego a składem chemicznym wody pelagialu jezior północno-wschodniej Polski. W: XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa 9-12 września 2003, s.128.

16. Młocicki D., Górniak A. 2003. Zależności między różnorodnością gatunkową letniego zooplanktonu skorupiakowego a składem chemicznym wody pelagialu jezior północno-wschodniej Polski. W: XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa 9-12 września 2003: streszczenia plakatów i referatów. - [Warszawa, 2003]. - S.128.

17. Karbowiak G., Slemenda S., Pieniazek N.J., Rychlik L., Stanko M., Sinski E., Wita I., Czaplinska U. 2004. Babesiosis of wild animals in Poland. IX European Multicolloquium of Parasitology, 18-23 July, Valencia, Spain, 451.

18. Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M., Majcher K. 2004. Występowanie żółwia błotnego Emys orbicularis (Linnaeues, 1758) w północno-wschodniej Polsce - materiały VII Ogólnopolskiej konferencji herpetologicznej - Biologia płazów i gadów.

19. Bogdaszewska Z., Karbowiak G., Siuda K. 2006. Występowanie i biologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w północno-wschodniej Polsce. VIII Międzynarodowe Sympozjum "Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne", Kazimierz dolny, 16-18.05.2006: 18-19.

20. Bogdaszewska Z. Bogdaszewski M. 2006. - "Nowe doniesienie na temat występowania żółwia błotnego Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) w północno - wschodniej Polsce". VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna "Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny" Kraków, 27 - 28. 09. 2006. 11-13.

21. Dmuchowski B. 2006 - "Polish Red Deer breeding program on farm in Kosewo Górne - direction and achievements." Konferencja pt. -Red deer selection for trophy animal breeding-. Organizator: Latvian Wild Animal Breeders Association. Łotwa, Saulstari, 02.10.2006

22. Dmuchowski B., Starz J., Demiaszkiewicz A. W., Niżnikowski R. 2006. The inluence of management system of farmed fallow Deer (Dama dama) on selected production traits during winter season. Abstracts of the 6-th International Deer Biology Congress, 7-11.08.2006, Praque, Czech Republic, 4.

23. Dmuchowski B., Snochowski M., Krzywiński A. 2006 "Sex comparison of linear body measures of growing red deer calves (Cervus elephus hippelaphus)". Advances in Deer Biology. Proceedings of the 6th International Deer Biology Congress, Prague, Czech Republic, 7-11 August 2006

24. Goździk K., Bień J., Moskwa B., Cabaj W., 2007. Detection of antibodies to Neospora caninum in the blood of bison (Bison bonasus bonasus L.) eliminated from the breeding program in 2004-2007 in Poland. WAAVP 19-23 August 2007, Gent, Belgia, 332.

25. Goździk K., Moskwa B., Bień J., Cabaj W. 2007. Prevalence of Neospora caninum in European bison (Bison bonasus bonasus L.) based on serological methods. Abstracts submitted for the XXI Congress of the Polish Parasitological Society. Międzyzdroje 5-7th September 2007. Wiadomości Parazytologiczne, 53 (suplement), 181.

26. Jeżewski W., Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2007. Helmintofauna ryb jeziora Kuc. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Międzyzdroje 5-7 września 2007, referat. Wiadomości Parazytologiczne, 53 (suplement), 214. 

27. Cabaj W., Moskwa B., Goździk K., Bień J. 2007. Trichinellosis in wild and domestic animals in Poland. XII International Conference on Trichinellosis. Book of Abstracts. Croatia, National Park Plitvice Lakes, 25th - 30th September 2007, 65.

28. Bień J., Moskwa B. 2008. The usefulness of an ELISA test for the serological diagnostics of Trichinella infection in domestic pigs and wild boars. Program and Abstract Book of Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paryż, 24-28.08.2008 r., 103.

29. Goździk K., Bień J., Moskwa B., Cabaj W., 2008. the first evidence of Neospora caninum infection in farmed and free living deer in Poland. Program and Abstract Book of Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paryż, 24-28.08.2008 r., 101.

30. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2008. Neospora caninum u żubrów - świadomość problemu. Streszczenie referatów Konferencji Naukowej "Żubr w sieci Natura 2000", Cisna, 15-16.09.2008 r., 7 - 8.

31. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2009 . Występowanie Neospora caninum u zwierząt w Polsce. XVIII Wrocławska Konferencja Parazytologiczna; "Różnorodność oddziaływania układów pasożyt - żywieciel w środowisku", Wrocław - Karpacz, 23.05.2009 r., 6.

32. Goździk K.J., Grono K., Bień J., Kozak M., Cabaj W.2009. The first evidence of Neosporosis in farm dogs in Eastern Poland. Abstract Volume of World Association for the Advancement of Veterinary parasitology, Canada, Calgary, 9 - 13.08.2009 r.,  158.

33. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2009. Current studies on neosporosis in European bisons (Bison bonasus bonasus L.) in Poland. Abstract Volume of World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 9 - 13.08.2009., Calgary, Canada, 188.

34. Kuligowska I., Demiaszkiewicz A.W. 2009. Elaphostrongylus cervi (Nematoda, Metastrongyloidea) zagrożeniem dla domowych przeżuwaczy. Materiały Konferencji Naukowej: "Parazytozy zwierząt wolnożyjących: świadomość narastającego problemu", Warszawa, 22.09.2009 r., 11 - 12.

35. Majewska A.C., Werner A., Moskwa B., Cabaj W., Nowosad P. 2009. Występowanie Toxoplasma gondii u dzików, saren, jeleni i żubrów w Polsce. Konferencja Naukowa: Parazytozy zwierząt wolno żyjących: świadomość narastającego problemu. Warszawa, 21 - 22.09.2009 r., 15 - 16.

36. Moskwa B., Bień J., Goździk K., Cabaj W. 2009. Występowanie nicieni z rodzaju Trichinella u świń domowych oraz zwierząt wolno żyjących w Polsce. Konferencja Naukowa: Parazytozy zwierząt wolno żyjących: świadomość narastającego problemu. Warszawa, 21 - 22.09.2009 r., 43 - 44.

37. Stolarczyk P., Majewska A.C., Moskwa B., Cabaj W. 2009. Genotypowanie i filogenetyczna analiza izolatów Giardia intestinalis uzyskanych od zwierząt łownych. Konferencja Naukowa: Parazytozy zwierzą wolno żyjących: świadomość narastającego problemu. Warszawa , 21 - 22.09.2009 r., 19 - 20.

38. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2009. Neospora caninum u żubrów w Polsce - aktualny stan badań / Neospora caninum in European bison in Poland - current research status. VII MIędzynarodowa Konferencja. 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. Streszczenia referatów. Białowieża, 28 - 29.09.2009 r., 8.

39. Stolarczyk P., Majewska A.C., Moskwa B., Cabaj W. 2009. Genotyping of Giardia duodenalis from game animals in Poland using the ß-giardin gene: a phylogenetic analysis. Programme and Abstracts. III International Giardia and Cryptosporidium Conference. Italy, Orvieto, 11 - 15.10.2009 r., 97.

40. Goździk K., Höglund J., Cabaj W. 2010. Serodiagnosis of lungworm infection in red deer (Cervus elaphus) living in Poland. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 - 3.09.2010 r., Streszczenia, 62.


41. Jeżewski W., Laskowski Z., Hildebrand J., Zaleśny G. 2010. Badania wstępne nad helmintofauną ślimaków nagich. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 - 3.09.2010 r., Streszczenia, 183.

42. Majewska A.C., Werner A., Moskwa B., Cabaj W., Nowosad P. 2010. Występowanie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes i Brucella abortus u zwierząt łownych. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 - 3.09.2010 r., Streszczenia, 60.

43. Solarczyk P., Majewska A.C., Moskwa B., Cabaj W. 2010. Genotyping of Giardia duodenalis from Cervidae using the ß-giardin gene and glutamate dehydrogenase genes: a phylogenetic analysis. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 - 3.09.2010 r., Streszczenia, 39

44. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2010. Neospora caninum u żubrów żyjących w Białowieży. Streszczenie referatów VIII Międzynarodowej Konferencji "Żubr w Puszczy Królewskiej", Niepołomice, 9 -10.09.2010 r., 10 - 11.

45. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2010. Włośnica zwierząt dzikich i domowych w Polsce. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej "Włośnie i włośnica - aktualne problemy", Puławy, 23 - 24.09.2010 r., 11 - 13.

46. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2011. Neospora caninum zagrożeniem dla bydła i zwierząt wolno żyjących. Materiały Konferencji Naukowej „Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt” Szczecin, 18.11.2011 r., 58. 

47. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Gugołek A. 2011. Changes in the calving behaviour of farmed fallow deer (Dama dama L.). XXX th IUGB Congress 05–09.09.2011, 298.

 48. Gawor J. 2011. Echinococcus multilocularis u lisów groźnym pasożytem dla człowieka. V Konferencja „Nauka Łowiectwu. Choroby zakaźne dzikich zwierząt zagrożeniem nie tylko dla myśliwych”, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 18.06.2011. 

49. Goździk K., Bień J., Pelinko M., Moskwa B., Cabaj W. 2011. Neosporoza w stadzie – badania po latach. XIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Praktyka nauce – nauka praktyce. Warsztaty w Zakopanem, 4-8.04.2011. Doniesienia, 321-322. 

50. Karbowiak G., Stanko M., Rychlik L., Fričová J., Hapunik J. 2011. Parasitic arthropods communities of root-vole (Microtus oeconomus) in Poland. Vedecká konferencia II. LABUDOVE DNI. Zborník abstraktov. Bratislava, Slovenská Republika, 28–29 Apríl 2011, 58-59. 

51. Karbowiak G., Supergan-Marwicz M., Hapunik J., 2011. The competition between young stages of Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks [Konkurencja pomiędzy formami mlodocianymi kleszczy pospolitego Ixodes ricinus i łakowego Dermacentor reticulatus]. The 13th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance. Kazimierz Dolny, Poland, 6–8 June 2011, 31-32. 

52. Pyziel A. M., Demiaszkiewicz A. W. 2011. Red deer (Cervus elaphus L.) – a new host for Eimeria virginianus Anderson and Samuel, 1969 (Protozoa: Apicomplexa). The 4th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP), Parasites and Infectious Diseases in a Changing World, 19-22.06.2011 r . Oslo, Norwegia, 96. 

53. Sytykiewicz H., Karbowiak G., Hapunik J., Szpechciński A., Goławska S., Sprawka I., Czerniewicz P., Supergan-Marwicz M., Wita I. 2011. Molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti coinfections in Ixodes ricinus ticks in central and eastern regions of Poland [Koinfekcje Anaplasma phagocytophilum i Babesia microti u kleszczy pospolitych Ixodes ricinus w centralnej i wschodniej Polsce]. The 13th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods–Medical and Sanitary Significance. Kazimierz Dolny, Poland, 6–8 June 2011, 51-52. 

54. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M. .,Szczygielska E. Zmiany temperatury w rosnącym porożu u jeleniowatych (ervidae) utrzymywanych w warunkach fermowych. Temperature changes in velvet antler in farmed cervids (Cervidae) LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław 10 - 12 września 2012  

55. Cilulko J., Bogdaszewski M., Szczygielska E. Use of Thermography in Studies of Farmed Cervidae. Wykorzystanie termografii w badaniach nad jeleniowatymi (Cervidae)  utrzymywanymi w warunkach fermowych. Krakowska konfrencja młodych uczonych 2012. Kraków 27 - 29 września 2012.

 56.Witkowska D., Sowińska J., Janiszewski P., , Bogdaszewski M., Gugołek A., Wójcik A. - Ocena bioaerozolu powietrza budynku inwentarskiego podczas zimowego odchowu cieląt danieli – LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa” . Kraków 09 – 11 września 2013

57.Witkowska D., Sowińska J., Janiszewski P., , Bogdaszewski M., Mituniewicz T. - Stężenie gazów cieplarnianych i amoniaku w budynku przeznaczonym do zimowego odchowu cieląt danieli - LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa” . Kraków 09 – 11 września 2013

58.Janiszewski P., , Bogdaszewski M., Witkowska D., Kulesza D. - Behawior cieląt danieli fermowych utrzymywanych w pomieszczeniach inwentarskich podczas okresu zimowego - LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa” . Kraków 09 – 11 września 2013  59 

59.  Jaśkowski J.M., Bogdaszewski M., Kapryan J., Gehrke M., Rybska M., Józefak A., Kedrak-Jabłońska A., Jóźwiak P, Matuszewska M., Bronicki M.: Course of haemorrhagic septicaemia (HS) caused by Pasterella multocida strain B2 in cattle and Sika deer, fallow deer and red deer in North-east part of Poland. Proc. XXVIII World Buiatric Congress, Cairns, Australia 2014, 181  

60.  Miltko R., Bełżecki G., Kowalik B., Obidziński A., Bogdaszewski M. : Wstępna charakterystyka procesów trawiennych w żwaczu jelenia szlachetnego Cervus elaphus. Materiały konferencyjne XLIII Sesji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Siedlce – Serpelice, 3 – 5 czerwca 2014. s.124-125

61. Miltko R., Bełżecki G., Kowalik B., Obidziński A., Bogdaszewski M. (2015) Ruminal degradability of carbohydrates in roe deer. Nutrition of livestock, companion and wild animals. XLIV Scientific Session Group of Animal Nutrition, Committee of Animal Nutrition, Polish Academy of Sciences. Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, 16-17.06.2015 Book of abstract p. 43

 

 

 61.616161

 

 

    

54. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M. .,Szczygielska E. Zmiany temperatury w rosnącym porożu u jeleniowatych (ervidae) utrzymywanych w warunkach fermowych. Temperature changes in velvet antler in farmed cervids (Cervidae) LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław 10 - 12 września 2012 

Inne formy publikacji:

1. Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. 2010 - "Jeleń czy sarna? - poznajemy rodzinę jeleniowatych" - broszura edukacyjna. wyd.Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku

2. Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. 2012 - "Polskie jeleniowate" - AFW Mazury, Olsztyn

3. Bogdaszewska Z., Kardaś R. 2006 - Broszura edukacyjna "Żabi raj"

4. Borecka A., Bogdaszewska Z., Demiaszkiewicz A.W., 2000 - broszura edukacyjna "O pasożytach ludzi i zwierząt", wyd.Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie

5. Dmuchowski B., Dmuchowska T. "Folder reklamowy Stacji Badawczej w Kosewie Górnym",(opracowanie koncepcji i tekstu),Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie

6. Dmuchowski B., Dmuchowska "Folder informacyjny Stacji Badawczej w Kosewie Górnym",(opracowanie koncepcji i tekstu), Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie

7. Dmuchowski B., Dmuchowska T. "Pocztówki edukacyjne", (opracowanie koncepcji i tekstu), Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie

8. Dmuchowski B., Dmuchowska T. "Postery edukacyjne" (opracowanie koncepcji i tekstu), Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie

9. Dmuchowski B., 2005: "Folder o działalności turystyczno-edukacyjnej Stacji Badawczej IP PAN w Kosewie Górnym", (opracowanie koncepcji i tekstu), Stacja Badawcza IP PAN w Kosewie Górnym.

10. Dmuchowski B., 2001: Spór o jelenie. Brać Łowiecka nr 4, 5/2001.

11. Dmuchowski B, Dmuchowska T., 1998: Jelenie i daniele w zagrodzie. top agrar polska. Magazyn nowoczesnego rolnictwa. 11: 48-51.

12. Dmuchowski B., Krzywiński A., 1997: Hodowla fermowa jeleniowatych - światowe trendy a sytuacja w Polsce. Przegląd hodowlany. 4: 17-18.

13. Drozd L., Gruszecki T., Matyka S., Dmuchowski B., 1998: Skład kwasów tłuszczowych w tkankach dzikich przeżuwaczy. Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. Sympozjum naukowe, AR w Lublinie.

14. Program badań nad pobieraniem oraz eksport nasienia i zarodków jeleniowatych do Australii, we współpracy z firmą australijską Advanced Deer Genetics (www.adg.au.com)

15. B. Dmuchowski B., 2004: www.kosewopan.pl - oryginalna strona internetowa Stacji Badawczej IP PAN, zawierająca m.in. opis historii powstania Stacji i badań w niej prowadzonych, bieżącą działalność oraz - wcześniej udostępniany grzecznościowo na stronach Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych (www.pzhj.org.pl) - zarys technologii hodowli fermowej jeleniowatych.

16. Dmuchowski B. 1999: Deer Farming in Poland. Komunikat wygłoszony na Zjeździe FEDFA w Brukseli, później zamieszczony na stronie internetowej FEDFA (Europejska Federacja Związków Hodowców Jeleniowatych), (www.fedfa.com)

17. Dmuchowski B., 2001: Jelenie i daniele w zagrodzie. Pierwszy Portal Rolniczy (www.ppr.pl)

18. Dubiel A., Niżański W., Kozdrowski R., Pietrzak G., Dmuchowski B., 2002: Obserwacje nad właściwościami i konserwacją nasienia jeleni w niskich temperaturach. Życie Weterynaryjne- nr 2.

 

Prace inżynierskie i licencjackie :

1. Górska P. 2011: Zakładanie hodowli fermowej jelenia szlachetnego w Polsce. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy.

2.Grabowska E. 2011: Projekt pomieszczenia do zimowania cieląt daniela europejskiego (Dama dama) w hodowli fermowej na przykładzie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

3.Płuciennik M. 2013: Charakterystyka zachowań godowych jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych. Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

4.Pawlak P. 2014: Organizacyjno -techniczne aspekty urządzania ferm jeleniowatych na przykładzie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5.Bogdaszewski P. 2015: Wpływ wybranych czynników na termin wycierania poroża u daniela europejskiego w warunkach fermowych. Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

6. Gorczyca A. 2016: Jelenina fermowa jako zywnośc bezpieczna - Wydział Bioinzynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

7.Roman K. 2017 : Behawior danieli fermowych w okresie odchowu potomstwa - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

8. Wilk P. 2018 : Analiza częstotliwości i intensywności wokalizacji jelenia fermowego w okresie przedrykowiskowym z uwzglednieniem behawioru. - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Prace magisterskie:

1. Zarzycki M. 1996. "Możliwości rozwoju chowu fermowego daniela europejskiego (Dama dama dama) w Polsce."  Wydział Rolniczy, Akademia Rolniczo - Techniczna. w Olsztynie.

2. Mruk M. 1999. "Oddziaływanie wypasu jelenia i daniela w chowie fermowym na porost runi pastwiskowej i krajobraz Mazur". Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ART w Olsztynie.

3. Hanelik A. 2002: "Analiza wycieleń jeleni fermowych w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym w roku 2001." Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

4. Krzywkowska K., 2002: "Żywienie zimowe jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) na fermie Stacji Badawczej PAN w Kosewie Górnym.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, w Olsztynie.

5. Andrzejewska A., 2003: "Zmiany sylwetki i masy ciała jeleni na fermie w Stacji Badawczej PAN w Kosewie Górnym w sezonie 2002/2003".  Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, w Olsztynie.

6. Arkawik A. 2004. "Przekształcenia roślinności litoralu jeziora Kuc w Mazurskim Parku Krajobrazowym" Wydział Biologii UWM w Olsztynie.

7. Starz J. 2005. "Wpływ sposobu utrzymania danieli (Dama dama) w hodowli fermowej na wybrane cechy produkcyjne w trakcie okresu zimowego". Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

8. Sosnowicz K. 2005. "Wpływ terminu odłączenia cieląt na masę łań i wzrost cieląt jelenia szlachetnego (Cervus elephus L.) z fermy jeleniowatych w Kosewie Górnym". Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie.

9. Wojtowicz G. 2006. "Żywienie jelenia europejskiego (Cervus elaphus hippelaphus) i daniela (Dama dama) na przykładzie fermy w Kosewie Górnym." Wydział Zootechniczny ATR w Bydgoszczy

10. Żełobowski R. 2006. "Charakterystyka masy ciała daniela europejskiego (Dama dama) w okresie zimowania." Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

11. Susek K. 2007. - "Wybrane wskaźniki użytkowe samców daniela europejskiego ( Dama dama L.) utrzymywanych w chowie fermowym" - Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

12.Szczygielska E. 2011 - "Dostosowanie organizacji fermy jeleniowatych do polskiej sytuacji rynkowej w latach 2002 - 2009 na przykładzie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym" - Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

13.Kulesza D. 2012 - "Behawior danieli fermowych utrzymywanych w okresie zimowym w pomieszczeniach inwentarskich" - Wydział Bioinżynierii Zwierząt  UWM w Olsztynie.

14. Steiner Ż. 2013 - "Wybrane pasożyty wewnętrzne jelenia szlachetnego i sarny europejskiej z terenu Nadleśnictwa Strzałowo (Puszcza Piska) w oparciu o badania koproskopowe" - Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.


Prace doktorskie:

1. Kędra A.H. 1999. "Struktura wybranych zespołów pasożytniczych leszcza (Abramis brama) w zależności od typu zbiornika i zanieczyszczeń" - (Instytut Parazytologii PAN)

2. Karbowiak G. 2000. "Morfologiczna, ultrastrukturalna i ekologiczna charakterystyka świdrowców z podrodzaju Herpetosoma pasożytujących u drobnych gryzoni leśnych w Polsce" - (Instytut Parazytologii PAN)

3. Bogdaszewska Z. 2004. "Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim" -  (Instytut Parazytologii PAN)

4. Dmuchowski B. 2005. "Wzrost i rozwój cieląt jelenia europejskiego Cervus elaphus hippelaphus w hodowli fermowej w Kosewie Górnym" - pierwsza w Polsce praca doktorska z zakresu hodowli fermowej jeleni (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, w Olsztynie)

5. Drabińska A. 2006. "Aktywność płciowa i efektywność rozrodu jeleni hodowanych w warunkach fermowych". (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie)

6. Pyziel A. 2012.  "Badania nad kokcydiami z rodzaju Eimeria wystepującymi u dzikich przeżuwaczy" - (Instytut Parazytologii PAN)(Instytut Para

7. Cilulko - Dołęga J. 2014  " Mozliwości poprawy dobrostanu w okresie rozrodu danieli ( Dama dama ) utrzymywanych w warunkach fermowych (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, w Olsztynie)

 

 
Prace habilitacyjne:

1. Ovcharenko M. 2002. The ultrastructural study of microsporidia infecting some groups of aquatic invertebrates - rozprawa habilitacyjna (Instytut Parazytologii PAN)

2. Karbowiak G. 2010. Kleszcz łąkowy - występowanie , biologia i rola jako wektora chorób odkleszczowych.


Granty:

1. Zamawiany Wojewody Suwalskiego: Optymalizacja hodowli fermowej jeleniowatych w warunkach województwa suwalskiego. Lata 1995-1997. Kierownik tematu -Opracowanie optymalnych metod odrobaczania jeleni i danieli-: prof. A. Malczewski

2. KBN pt. Elaphostrongyloza - nowa choroba domowych przeżuwaczy wywołana przez pasożyty jeleni. Lata 1998-2000. Kierownik projektu: prof. A.W. Demiaszkiewicz

3. KBN pt. Występowanie tasiemca Echinococcus multilocularis u lisów w Polsce północno-wschodniej, środkowej i południowej. Lata 1998-1999. Kierownik projektu: prof. A. Malczewski (na terenie Stacji, w chłodni gromadzono tuszki ustrzelonych lisów i dokonywano wstępnej sekcji)

4. KBN pt. Zimowanie cieląt jeleni a ich dalszy rozwój i dojrzewanie płciowe w warunkach chowu zagrodowego. Lata 1998-2000. Kierownik: prof. R. Dzięciołowski

5. KBN pt. Występowanie i ekologia Dermacentor reticulatus (Fabricius 1794) (Acari: Ixodida: Ixodidae) w ognisku mazurskim. Lata 1998-2001. Kierownik: prof. K. Siuda

6. KBN pt. Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elaphostrongylozy. Lata 2003-2006. Kierownik: prof. A.W. Demiaszkiewicz

7. KBN pt. Próba wykrycia w Polsce pośrednich żywicieli dla tasiemca Echinococcus multilocularis. Lata 2004-2006. Kierownik: prof. A. Malczewski

8. KBN pt. Obce i rodzinne gatunki kiełży (Gammaroidae, Amphipoda) jako żywiciele organizmów pasożytniczych. Lata 2005-2008. Kierownik: doc. M. Ovcharenko


W ramach współpracy PAN z narodowymi Akademiami Nauk prowadzone są badania ze Słowacką Akademią Nauk. Wykonawcy: Instytut Parazytologii SAN, Instytut Zoologii SAN w Kosicach, Instytut Parazytologii PAN (współpracujący: B. Petko, M. Stanko, G. Karbowiak, czasokres 2004-2006), temat 11: Ekologia i epidemiologia gryzoni z rodzaju Apodemus w wybranych środowiskach Polski i Słowacji.